proctifin boekhoudkantoor Mechelen
proctifin boekhoudkantoor Edegem

STARTERSGIDS

Hier vindt u relevante boekhoudkundige informatie voor starters.

arrow_drop_down

Voor het opmaken van verkoopfacturen zal u rekening moeten houden met volgende verplichte vermeldingen:
1. Factuurdatum: de datum waarop de factuur wordt uitgereikt + datum van levering of dienstprestatie of van ontvangst (deel) van de prijs. Er moeten dus 2 data vermeld worden tenzij beide data identiek zijn.
2. Factuurnummer: de facturen moeten opeenvolgend genummerd worden volgens één of meerdere reeksen. Elk nieuw boekjaar starten met factuurnummer 1.
3. Identiteit van uw onderneming: zowel de naam of de maatschappelijke benaming als het adres moeten vermeld worden.
4. BTW-nummer van uw onderneming. ‘BTW: BE 0xxx.xxx.xxx’
5. Bankrekeningnummer van uw onderneming.
6. Identiteit van de klant: zowel de naam of de maatschappelijke benaming als het adres moeten vermeld worden.
7. BTW-nummer van de klant (Belgisch of van een andere Europese lidstaat).
8. Datum van het belastbare feit: dit is de datum waarop de levering van de goederen of dienstverrichting heeft plaatsgevonden.
9. Omschrijving van de handeling: de gebruikelijke benaming van geleverde goederen/diensten, hoeveelheid, voorwerp van diensten.
10. Voor elk tarief: maatstaf van heffing, eenheidsprijs, eventuele vooruitbetalingskortingen en prijskortingen indien niet in eenheidsprijs.
11. BTW-tarief en het totale BTW-bedrag in EUR.
12. Vervaldatum en eventueel verkoopsvoorwaarden.
13. Bij werken in onroerende staat volgende vermelding opnemen:‘BTW verlegd’ – KB nr. 1 art. 20’.
14. Bij het opmaken van een creditnota volgende vermelding opnemen:
‘BTW terug te storten aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’.
15. Bij verkoop van goederen aan een BTW-klant binnen Europa volgende vermelding opnemen:
‘Vrijgestelde intracommunautaire levering’ – art. 39 bis W.BTW’
16. Bij levering van diensten aan een BTW-klant binnen Europa volgende vermelding opnemen:
‘Vrijgestelde intracommunautaire dienst’ – art. 21, § 2 W.BTW’

In het kader van de digitalisering, proberen wij zoveel mogelijk papierloos te werken.
Mogen wij u verzoeken om uw documenten op volgende manier te bezorgen a.u.b.:

 1. Aankoop-, verkoopfacturen en kasboek
  Deze kunnen ons bezorgd worden via onze digitale partner basecone.
  Basecone is een platform waarmee u ons bovenstaande documenten dagelijks kan bezorgen in de cloud. U zal niet meer per kwartaal, tijd moeten maken voor het verzamelen van de facturen, aangezien deze dagelijks worden doorgestuurd naar Basecone.
 2. Bankafschriften 
  Deze worden ons automatisch bezorgd via Codabox.
  CodaBox betreft  een volmacht die u ondertekend zodat CodaBox de bankbestanden rechtstreeks zal versturen naar ons kantoor in codaformaat. Zo kunnen wij deze digitaal sneller en efficiënter verwerken, én hoeft u de bankafschriften niet meer te bezorgen.
 3. Visa- en mastercard uitgavestaten
  Deze kunnen ons ook bezorgd worden via basecone.
 4. Aan- en verkoopakten onroerend goed
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder.
 5. Leningscontracten met bijhorende aflossingstabel
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder
 6. Huurcontracten
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder
 7. Verzekeringscontracten
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder
 8. Aanslagbiljet personenbelasting, Aanslagbiljet vennootschapsbelasting en BTW-rekeninguittreksel
  Deze kunnen wij raadplegen via een volmacht op uw Myminfin platform.
  Dit zowel op uw persoonlijke naam als op de naam van uw onderneming.

 

Per kwartaal zal er voor vennootschappen via Silverfin een balans worden opgeladen, waardoor veel meer transparantie gecreëerd wordt. Zo heeft u per kwartaal een zicht op uw cijfers en minstens semesterieel komen we dan nog eens samen voor een tussentijdse balans/evaluatie en fiscale optimalisatie van uw dossier.

U wil meer weten of kennismaken?

Neem dan vrijblijvend contact op.

proctifin boekhoudkantoor Edegem