VEEL GESTELDE VRAGEN

Hieronder vindt u een overzicht van
veel gestelde vragen en onze antwoorden.

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hoe lees ik mijn BTW rekeninguittreksel?

Een BTW rekeninguittreksel kan 3 verschillende betekenissen hebben:

Deze hangen af van de vermelde tekst. Deze kan zijn:

 • Te betalen
  = onmiddelijk te betalen aan de BTW administratie
 • Terug te krijgen
  = Dit bedrag zal binnen enkele maanden op uw rekening gestort worden
 • Over te dragen
  = Dit bedrag wordt overgedragen naar volgend kwartaal waardoor uw saldo volgend kwartaal zal dalen
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Wat is mijn rekening courant (RC of R/C)?

De rekening courant is uw schuld of vordering t.o.v. uw vennootschap.
Wanneer de rekening courant een 416-rekening is, wil dit zeggen dat u een schuld hebt aan de vennootschap.
Wanneer de rekening courant een 482-rekening is, wil dit zeggen dat de vennootschap een schuld aan u heeft.

Wanneer er facturen door de vennootschap betaald worden, die eigenlijk privé betaald moeten  worden (bv. kledij) zal uw schuld aan de vennootschap stijgen.
Wanneer er facturen privé betaald worden, die eigenlijk door de vennootschap moeten betaald worden zal de schuld van de vennootschap aan u stijgen.

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Wat is het voordeel alle aard van mijn wagen?

Het voordeel alle aard van uw wagen kan u berekenen via volgende link:
https://www.sd.be/carcostcalculator/Default.aspx?lang=nl

 

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Wat is de fiscale aftrekbaarheid van mijn wagen?

Fiscale regeling 01/01/2018 tot 31/12/2019

CO2-uitstoot DieselCO2-uitstoot benzineFiscale aftrek beperkt tot
100% elektrisch100% elektrisch120%
0 – 60 g0 -60 g100%
61 – 105 g61 – 105 g90%
106 – 115 g106 – 125 g80%
116  – 145 g126 – 155 g75%
146 – 170 g156 – 180 g70%
171 – 195 g181 – 205 g60%
> 195 g*> 205 g*50%

In de personenbelasting is er voor wagens aangeschaft voor 01/01/2018 een minimale aftrekbaarheid van 75%
Voor wagens aangeschaft na 01/01/2018 is er een minimale aftrekbaarheid van 50%.

Fiscale regeling vanaf 01/01/2020

Personenbelasting:

 • Wagen aangekocht voor 01/01/2018: regeling geldt zoals hierboven
 • Wagen aangekocht na 01/01/2018: zelfde regeling als in de vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting:

Brandstof wordt ook aftrekbaar i.f.v. de co2 uitstoot.

Aftrekpercentage wordt als volgt berekend:  120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram co2 uitstoot per kilometer)

Coëfficiënt = 1 voor diesel en dieselvarianten (vb. hybride diesel)
Coëfficiënt = 0,9 voor voertuigen op aardgas met fiscale pk < 12
Coëfficiënt = 0,95 voor voertuigen met andere motor

Een wagen kan maximaal 100% aftrekbaar zijn en minimaal 50% tenzij de Co2 uitstoot meer dan 200 gr/km bedraagt dan is het 40%.

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Wanneer uw BTW betalingen doen?

Voor het eerste kwartaal: uiterlijk op 20 april
Voor het tweede kwartaal: uiterlijk op 20 juli
Voor het derde kwartaal: uiterlijk op 20 oktober
Voor het vierde kwartaal: uiterlijk op 20 januari

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hoe moet u uw BTW betalingen doen?

Betaal tijdig de btw of het voorschot voor de 20ste van de maand op volgend rekeningnummer:

Btw Ontvangsten Brussel
IBAN: BE 22 6792 0030 0047
BIC: PCHQBEBB
+ gestructureerde mededeling

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Wanneer voorafbetalingen doen?

Betaal uw voorafbetalingen:

 • Voor het eerste kwartaal: uiterlijk op 10 april
 • Voor het tweede kwartaal: uiterlijk op 10 juli
 • Voor het derde kwartaal: uiterlijk op 10 oktober
 • Voor het vierde kwartaal: uiterlijk op 20 december
keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hoe doe ik voorafbetalingen?

Betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam of naam van uw vennootschap is geopend
betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het inningscentrum – dienst voorafbetalingen
vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Het inningscentrum – dienst voorafbetalingen
vermeld in het veld ‘mededeling’ de gestructureerde mededeling berekend op basis van uw ondernemingsnummer via de hiervoor aangeduide module. De betaling zal automatisch aan uw dossier worden gekoppeld. Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin uw ondernemingsnummer.

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hoe bezorg ik mijn documenten?

In het kader van de digitalisering, proberen wij zoveel mogelijk papierloos te werken.

Mogen wij u verzoeken om uw documenten op volgende manier te bezorgen a.u.b.:

 1. Aankoop-, verkoopfacturen en kasboek
  Deze kunnen ons bezorgd worden via onze digitale partner Exact Online.
  Exact Online is een platform waarmee u ons bovenstaande documenten dagelijks kan bezorgen in de cloud. U zal niet meer per kwartaal, tijd moeten maken voor het verzamelen van de facturen, aangezien deze dagelijks worden doorgestuurd.
 2. Bankafschriften 
  Deze worden ons automatisch bezorgd via Codabox.
  CodaBox betreft  een volmacht die u ondertekend zodat CodaBox de bankbestanden rechtstreeks zal versturen naar ons kantoor in codaformaat. Zo kunnen wij deze digitaal sneller en efficiënter verwerken, én hoeft u de bankafschriften niet meer te bezorgen.
 3. Visa- en mastercard uitgavestaten
  Deze kunnen ons ook bezorgd worden via Exact Online.
 4. Aan- en verkoopakten onroerend goed
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder.
 5. Leningscontracten met bijhorende aflossingstabel
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder
 6. Huurcontracten
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder
 7. Verzekeringscontracten
  Deze bezorgt u per mail aan uw dossierbeheerder
 8. Aanslagbiljet personenbelasting, Aanslagbiljet vennootschapsbelasting en BTW-rekeninguittreksel
  Deze kunnen wij raadplegen via een volmacht op uw Myminfin platform.
  Dit zowel op uw persoonlijke naam als op de naam van uw onderneming.

 

Per kwartaal zal er voor vennootschappen via Silverfin een balans worden opgeladen, waardoor veel meer transparantie gecreëerd wordt. Zo heeft u per kwartaal een zicht op uw cijfers en minstens semesterieel komen we dan nog eens samen voor een tussentijdse balans/evaluatie en fiscale optimalisatie van uw dossier.

keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Welke vermeldingen zijn verplicht op verkoopfacturen?

Voor het opmaken van verkoopfacturen zal u rekening moeten houden met volgende verplichte vermeldingen:
1. Factuurdatum: de datum waarop de factuur wordt uitgereikt + datum van levering of dienstprestatie of van ontvangst (deel) van de prijs. Er moeten dus 2 data vermeld worden tenzij beide data identiek zijn.
2. Factuurnummer: de facturen moeten opeenvolgend genummerd worden volgens één of meerdere reeksen. Elk nieuw boekjaar starten met factuurnummer 1.
3. Identiteit van uw onderneming: zowel de naam of de maatschappelijke benaming als het adres moeten vermeld worden.
4. BTW-nummer van uw onderneming. ‘BTW: BE 0xxx.xxx.xxx’
5. Bankrekeningnummer van uw onderneming.
6. Identiteit van de klant: zowel de naam of de maatschappelijke benaming als het adres moeten vermeld worden.
7. BTW-nummer van de klant (Belgisch of van een andere Europese lidstaat).
8. Datum van het belastbare feit: dit is de datum waarop de levering van de goederen of dienstverrichting heeft plaatsgevonden.
9. Omschrijving van de handeling: de gebruikelijke benaming van geleverde goederen/diensten, hoeveelheid, voorwerp van diensten.
10. Voor elk tarief: maatstaf van heffing, eenheidsprijs, eventuele vooruitbetalingskortingen en prijskortingen indien niet in eenheidsprijs.
11. BTW-tarief en het totale BTW-bedrag in EUR.
12. Vervaldatum en eventueel verkoopsvoorwaarden.
13. Bij werken in onroerende staat volgende vermelding opnemen:‘BTW verlegd’ – KB nr. 1 art. 20’.
14. Bij het opmaken van een creditnota volgende vermelding opnemen:
‘BTW terug te storten aan de staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht’.
15. Bij verkoop van goederen aan een BTW-klant binnen Europa volgende vermelding opnemen:
‘Vrijgestelde intracommunautaire levering’ – art. 39 bis W.BTW’
16. Bij levering van diensten aan een BTW-klant binnen Europa volgende vermelding opnemen:
‘Vrijgestelde intracommunautaire dienst’ – art. 21, § 2 W.BTW’

proctifin boekhoudkantoor Edegem