E: info@proctifin.beT: 0032 3 291 52 08

Het bestuursorgaan is verplicht om elk boekjaar een jaarrekening en inventaris op te stellen.

Als accountant assisteren wij u graag in deze taak en bieden volgende diensten aan:

  • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
  • Advies inzake winstverdeling
  • Assistentie bij het opstellen van het jaarverslag van de raad van bestuur
  • Assistentie bij het opstellen van de notulen van de algemene vergadering
  • Opstellen of controle van de balans, de resultatenrekening en de toelichting
  • Elektronisch neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak