Verplichte betaling vertragingsrente bij terugstorting te veel betaalde btw

Volgens een constante Europese rechtspraak hebben de lidstaten de verplichting om een vertragingsrente te betalen voor de verlate teruggaaf van te veel betaalde btw wanneer de terugbetaling niet gebeurt binnen een redelijke termijn.

Continue Reading

Bestuurdersvergoedingen pas vanaf 1 april 2016 onderworpen aan btw

Uit goede bron werd vernomen dat het onderwerpen aan btw van de bestuurdersvergoedingen, dat effectief zou worden vanaf 1 januari 2016 op grond van de Beslissing nr. E.T. 125.180/2 van 12 december 2014, wordt uitgesteld tot 1 april 2016.

Continue Reading

Boetes en belastingverhogingen voor ontbrekende fiches en aangiften bedrijfsvoorheffing

De Federale Overheidsdienst Financiën stelt elk jaar vast dat 5.000 schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing hun aangifte in de bedrijfsvoorheffing niet of niet tijdig indienen en de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig storten. Bovendien worden jaarlijks ook zo'n 20.000 loonfiches niet correct en niet tijdig ingediend.

Continue Reading

Dossierbeheerder gezocht

PROCTIFIN zoekt Dossierbeheerder

Functieomschrijving

Als dossierbeheerder van een accountantkantoor zal u instaan voor het beheer van A tot Z van eigen dossiers:

inboeken aankoopfacturen, verkoopfacturen en bankuittreksels
BTW formaliteiten vervullen
afsluitingsboekingen van vennootschappen en éénmanszaken
jaarrekeningen opmaken en verzenden
vennootschapsaangifte en personenbelastingen opmaken en indienen
overige fiscale verplichtingen vervullen
vragen van eigen klanten beantwoorden
Uiteraard krijgt u hierbij begeleiding

Continue Reading

aangifte buitenlandse rekeningen

Voortaan moet u uw buitenlandse rekeningen aangeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.
Had u (of uw kind) in 2011, 2012, 2013 en/of 2014 een rekening (van gelijk welk type) in het buitenland? Dan moet u dat melden bij de Nationale Bank van België:

-ofwel via een formulier in pdf dat nu beschikbaar is op de website van de Nationale Bank;
-ofwel online via de website (https://www.nbb.be/nl) van de Nationale Bank van België. Dat is mogelijk vanaf 26 mei 2015.

Continue Reading

Controleacties met het oog op een verhoogde spontane naleving van de fiscale verplichtingen

Om de belastingplichtigen aan te sporen hun fiscale verplichtingen correct na te komen, wil de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties. Hieronder vindt u alle details.
Om u aan te sporen om uw fiscale verplichtingen correct na te komen, wil de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties.

Continue Reading

Voordeel van alle aard : renteloze en goedkope leningen

Hierbij de geïndexeerde percentages die aan de basis liggen voor het bepalen van het voordeel van alle aard op renteloze en goedkope leningen

Continue Reading

Verhoging van BTW-vrijstellingdrempel

De federale Regering besliste op 29 november 2013 om de btw-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen en verenigingen te verhogen van 5.580 tot 15.000 euro.

Op dit ogenblik wordt de wettelijke basis gecreëerd zodat deze maatregel in werking kan treden op 1 april 2014.

Continue Reading

BTW- verlaging op elektriciteit

De federale Regering besliste op 29 november 2013 om de btw op leveringen van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers te verlagen van 21% naar 6%

Op dit ogenblik wordt de wettelijke basis gecreëerd zodat deze maatregel in werking kan treden op 1 april 2014.

De FOD Financiën publiceert vandaag op zijn site details over de toepassing van de nieuwe maatregel waarbij huishoudens genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 % op hun elektriciteitsfactuur. Opgelet: de wetteksten zijn nog niet gepubliceerd. De FAQ kunnen dus nog wijzigingen ondergaan

Continue Reading

Kosten neerlegging jaarrekening geïndexeerd

De kosten voor publicatie van de jaarrekening van een vennootschap worden elk jaar geïndexeerd.

De Nationale Bank van België heeft de nieuwe tarieven voor 2014 bekendgemaakt via deze link.

Vennootschappen die hun jaarrekening te laat neerleggen, riskeren een boete die kan oplopen tot 1.200 euro.

Continue Reading
Abonneren op RSS-blogs